La primera Cooperativa d’Iniciatives Emprenedores
de la Comunitat Valenciana.

Una solució per als qui estan pensant emprendre una activitat
empresarial i volen provar-la en el mercat abans de crear l’empresa.

La primera Cooperativa d’Iniciatives Emprenedores
de la Comunitat Valenciana.

Una solució per als qui estan pensant emprendre una activitat empresarial i volen provar-la en el mercat abans de crear l’empresa.
Projectes beta que s’han convertit en projecte empresarial:
OFERIM:
Acompanyament personalitzat en el test de mercat: Orientació per a la definició i posada en marxa de l’acció comercial.
Suport a la redefinició del model de negoci i la viabilitat.
Gestió administrativa de l’activitat: Protecció jurídica, laboral i comptable.
Resolució de consultes en matèria comptable, fiscal, jurídic-mercantil, etc.
Oportunitats per establir relacions amb els altres emprenedors involucrats en el projecte i un ventall de 500 cooperatives associades a FEVECTA i la xarxa de contactes de l’organització.
Accés a espais totalment condicionats per a la celebració de reunions, sessions formatives, presentacions i trobades.

REQUISITS:

Ser una iniciativa de dos o més persones.
Voler posar en marxa un projecte d’emprenedoria cooperativa.
Que l’activitat empresarial s’emmarque en el sector serveis.
Que requerisca una inversió moderada.
No necessitar un local comercial.